7060 5152 kontakt@concph.dk

TOTAL- & HOVEDENTREPRISER

Vi er stolte over at råde over en højt kvalificeret stab af erfarne projekt- og byggeledere, der byder på en stærk kombination af håndværksmæssige og teoretiske kompetencer. Det gør dem til eksperter i at føre byggeprocessen professionelt igennem fra tegnebrættet til det færdige byggeri – uanset krav til indretning, udformning og brug af byggeriet.
Vores projekt- og byggeledere har stort kendskab til den gældende lovgivning samt myndighedskontakt, og formændene har både en høj tegningsforståelse og lang praktisk erfaring med at omsætte tegninger til løsninger. Vi lægger stor vægt på god kontakt til og rådgivning af kunden.

Med vores fundamentale forståelse af samspillet mellem vores medarbejdere og samarbejdspartnere på pladsen kan vi planlægge og fornemme behov for styring hos alle involverede. Tingene lykkes fordi vi bygger al samarbejde på tillid og gensidig respekt. Derved gennemføres byggeperioden på en effektiv måde, hvor udfordringer ikke når at udvikle sig til problemer.

Vi trækker på en lang erfaring med at udføre hoved- og totalentrepriser og sætter en ære i at levere byggeri af høj kvalitet. Vi prioriterer at lette rådgivere og bygherres arbejde ved at vejlede og imødekomme deres behov for praktisk sparring.

Vi er specialister i byggeopgaver under igangværende produktion
Én ting er at udføre et godt stykke arbejde på en byggeplads. En helt anden ting er at udføre et perfekt stykke arbejde uden at forstyrre kundens forretning.